Ахмад ажилтан

Овог нэр: Пүрэвжавын Манлайбаатар

Цол: Дэд хурандаа

Нэг.Боловсрол

 • 1990 онд Төв аймгийн Баян сумын 8 жилийн дунд сургууль
 • 1992 онд Төв аймгийн Зуунмод сумын 1 дүгээр 10 жилийн дунд сургууль
 • 2000 онд Цагдаагийн академи, 2012 онд Дотоод хэргийн Их сүргуулиьд магистрийн зэрэг хамгаалсан.

Хоёр. Ажилласан байдал:

 • 1993-1994 онд Ардын цэргийн 133-р анид цэргийн алба хаасан,
 • 2000.06.06-2001.11.20-ны өдөр хүрэт Багануур дүүрэг дэх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд ахуй дэглэмийн байцаагч,
 • 2001.11.20-2003.09.25-ны өдрийг хүртэл Багануур дүүрэг дэх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд ерөнхий жижүүр,
 • 2003.09.25-2012.05.08-ны  өдөр хүртэл Багануур дүүрэг дэх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд төлөөлөгч,
 • 2012.05.08-2014.02.06-ны өдөр хүртэл Багануур дүүрэг дэх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны Цагдан хорих байрны даргаар,  
 • 2014.02.06-2015.09.29-ний өдөр хүртэл Багануур дүүрэг дэх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэсгийн дарга бөгөөд цагдан хорих байрны даргаар,
 • 2015.09.29-2015.10.23-ны өдөр хүртэл Хорих 421 дүгээр ангид ахлах нийгмийн ажилтан,
 • 2015.10.23-2016.11.28-ны өдөр хүртэл Хорих 441 дүгээр ангийн албаны нохой сургалтын менежер,             2016.11.28-2017.09.01-ний өдөр хүртэл Хорих 441 дүгээр ангиийн Технологийн тусгай тасагт нохой сургалтын менежерээр тус тус ажиллаж байсан.

Овог нэр: Дорлигийн Батмөнх

Цол: Дэд хурандаа

Нэг.Боловсрол

 • 1981-1989 онд Ховд аймгийн 1 дүгээр 8 жилийн дунд сургууль,
 • 1989-1992 онд Хөдөө аж ахуйн техникумыг мал зүйч мэргэжлээр суралцан төгссөн.

Хоёр. Ажилласан байдал

 • 1997.03.28-2003.06.05-ний өдрийг хүртэл Хорих 427 дугаар ангид хянагч  
 • 2003.06.25-2004.01.23-ны өдрийг хүртэл Хорих 427 дугаар ангид ахуй дэглэмийн байцаагчаар
 • 2004.010.23-2008.02.01-ны өдрийг хүртэл Хорих 427 дугаар ангид Нийгмийн ажилтан
 • 2008.02.01-2011.11.23-ны өдрийг хүртэл Багануур дах шийдвэр гүйцэтгэх албаны хэсгийн дарга
 • 2011.11.23-2014.02.18-ны өдрийг хүртэл Багануур дах шийдвэр гүйцэтгэх албаны цагдан хорих байрны ээлжийн дарга
 • 2014.02.18-ны өдрөөс Багануур дүүрэг дэх шийдвэр гүйцэтгэлийн хэсгийн цагдан хорих байрны ээлжийн даргаар томилогдон тус тус ажиллаж байсан.

Овог нэр: Цэгмидийн Сандагдорж

Цол: Дэд хурандаа

Нэг.Боловсрол

 • 1992 онд Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын 8 жилийн дунд сургууль,
 • 1994 онд Төв аймгийн Эрдэнэ сумын 10 жилийн дунд сургууль,
 • 2005 онд Цагдаагийн академийг тус тус төгссөн.

Хоёр: Ажилласан байдал:

 • 1996-1998 онд Хорих 417 дугаар ангид хянагч,
 • 1998-1999 онд Хорих 427 дугаар ангид хянагч,
 • 1999-2001 онд Хорих 417 дугаар ангид хянагч,
 • 2005.06.13-2006.05.01-ний өдөр хүртэл Хорих 439 дүгээр ангид төлөөлөгч,
 • 2006.05.01-2009.05.04-ний өдөр хүртэл Хорих 439 дүгээр ангид ахлах төлөөлөгч,
 • 2009.05.04-2011.10.07-ны өдөр хүртэл Хорих 439 дүгээр ангид гүйцэтгэх ажил, харуул хамгаалалт эрхэлсэн дэд дарга,
 • 2011.10.07-2014.06.25-ны өдөр хүртэл Хорих 433 дугаар ангид гүйцэтгэх ажил, харуул хамгаалалт эрхэлсэн дэд дарга,
 • 2014.06.25-2015.07.20-ны өдөр хүртэл Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь Шийдвэр гүйцэтгэх албаны гүйцэтгэх ажил, харуул хамгаалалт эрхэлсэн дэд даргаа,
 • 2015.07.20-2016.10.12-ны өдөр хүртэл Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь Шийдвэр гүйцэтгэх албаны Дотоод ажлын хэлтсийн даргаар,
 • 2016.10.12-2019.10.21-ний өдөр хүртэл Дархан-Уул аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-445 дугаар ангийн даргаар,
 • 2019 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрөөс Багануур дүүрэг дэх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтсийн дарга бөгөөд цагдан хорих байрны даргаар томилогдон тус тус ажиллаж байсан. 

Овог нэр: Балдандорж Түвшинжаргал

Цол: Хошууч

Нэг. Боловсрол:

 • 1986-1996 онд Багануур дүүргийн 10 жилийн 66 дугаар дунд сургууль,
 • 1996-1997 онд Дотоодын цэргийн 05 дугаар ангид цэргийн алба хаасан.
 • 2003-2009 онд Цагдаагийн академийг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажил-Эрх зүйч мэргэжлээр суралцан төгссөн.

Хоёр. Ажилласан байдал:

 • 2000 онд Хорих 427 дугаар ангид хянагч,
 • 2010 онд Багануур дахь Шийдвэр гүйцэтгэх албаны Цагдан хорих байрны ээлжийн дарга,
 • 2011 онд Багануур дахь Шийдвэр гүйцэтгэх албанд Нийгмийн ажилтан,
 • 2013 онд Багануур дахь шийдвэр гүйцэтгэх албаны Гадна харуул хамгаалалтын офицер,
 • 2014 онд Багануур дүүрэг дэх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтсийн Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгчээр тус тус томилогдон ажиллаж байсан.

Овог нэр: Найдан Гантулга

Цол: Ахлах ахлагч

Нэг. Боловсрол:

 • 1982-1992 онд Багануур дүүргийн Ерөнхий боловсролын дунд сургууль
 • 1999 онд Кримналистик шинжээчийн дамжааг төгссөн

Хоёр. Ажилласан байдал:

 • 1994-2006 онд Багануур дүүргийн Цагдаагийн хэлтэст эргүүлийн цагдаа, хэв журмын тасгийн бага дарга, хорооны цагдаа, шинжээчийн ажлуудыг хийж,
 • 2013 онд Багануур дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн хэсэгт хянагчаар,
 • 2017 онд Багануур дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн тасагт хамгаалалтын ажилтнаар,
 • 2019 оны 03 дугаар сараас Багануур дүүрэг дэх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтсийн няраваар тус тус ажиллаж байсан.

Овог нэр: Доржбал Дашгэнцмаа

Цол: Ахлах ахлагч

Нэг. Боловсрол:

 • 1978-1986 онд Говь-Алтай аймгийн Бигэр сумын 10-н жилийн дунд сургууль,
 • 1986-1990 онд Улаанбаатар хотын Анагаах ухааны дунд сургуулийг Эх барих бага эмчийн мэргэжлээр,
 • 2001-2003 онд Улаанбаатар эрдэм дээд сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр суралцаж төгссөн.

 Хоёр. Ажилласан байдал:

 • 2001-2014 онд Багануур дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтэст Эрүүлжүүлэх байрны эмч,
 • 2015 онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх Ерөнхий газрын харъяа Баривчлах төвд сувилагчаар,
 • 2016-2020 онд Багануур дүүрэг дэх шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтсийн цагдан хорих байрны бага эмчээр томилогдон ажиллаж байсан
Back to top button
indian women shitting rajwap.tv radhika kumarswamy nude indian wild sex dirtyindianporn.info bengalisexvideos indian srxy go-indian.pro desi boobies shakeela six anybunny.mobi local video xxx southindianxxxsex justindianporn.net xxx desi wap indian celeb porn anybunny.tv xxx pussy videos xnxx priyanka chopra mobiporno.info sex garla marathi sambhog katha hotindianporn.mobi race 3 movie hd heroine porn videos xxxindianporn.pro shemale pune hot kalyani onlyindianporn.me tamil sex com download x cafe porn hindipornvideos.info nasty porn 4x blue film desixxxtube.org sex games videos sexe garl freeindianporn.mobi thumbjila 99hd rajwap.me telugusexyvedios bf film onlyindianporn.tv fuck me like you do type in tamil sobazo.com tata bus