Удирдах алба хаагч

Овог нэр: Готовын ЭРХЭМБАЯР

Цол: Дэд хурандаа

Нэг. Боловсрол:

  • 1987-1995 Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын 8-н жилийн сургуульд бүрэн бус дунд боловсрол
  • 1995-1997 Орхон аймгийн 10 жилийн 5-р сургуулийг төгсөж бүрэн дунд боловсрол
  • 2001-2005 Цагдаагийн Академийн ШШГЭЗФ-н өдрийн ангид суралцаж  ШШГБажилтан-Эрх зүйч мэргэжилээр бакалаврын боловсрол тус тус эзэмсэн
  •  2010-2012 онд Дотоод Хэргийн Их сургуульд суралцаж  хууль зүйн магистрын зэрэг хамгаалсан.
  • ХОЁР:АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ
  • Орхон аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-437 дугаар нээлттэй хорих ангид ээлжийн дарга,  төлөөлөгч,  ахлах төлөөлөгч, 2005-2018
  • Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь ШШГХ-423 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангид  харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд дарга,
  • Өвөрхангай аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт цагдан хорих байрны дарга,
  • 2019-2021 онд Булган аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт цагдан хорих байрны даргаар,
  • 2021.08.06-ны өдрөөс Багануур дүүрэг дэх шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтсийн даргаар  томилогдон ажиллаж байна.

Back to top button