Үе, үеийн удирдлагууд

Овог нэр: Пүрэвжав Манлайбаатар

 • Цол: Дэд хурандаа
 • Албан тушаал: Багануур дүүрэг дэх Шийдвэр гүйцэтгэх албаны цагдан хорих байрны дарга
 • Ажилласан жил: 2012-2013 он
 • Албан тушаал: Багануур дүүрэг дэх Шийдвэр гүйцэтгэлийн хэсгийн дарга
 • Ажилласан жил:2013-2015 он

Овог нэр: Батсүхийн Раднаасүрэн

 • Цол: Ахмад
 • Албан тушаал: Багануур дүүрэг дэх Шийдвэр гүйцэтгэлийн хэсгийн дарга
 • Ажилласан жил: 2015-2017 он

Овог нэр: Энхбаатарын Дүүрэнцэнгэл

 • Цол: Хошууч
 • Албан тушаал: Багануур дүүрэг дэх Шийдвэр гүйцэтгэх тасгийн дарга
 • Ажилласан жил: 2017-2019 он

Овог нэр: Лхагважавын Ганпүрэв

 • Цол: Ахмад
 • Албан тушаал: Багануур дүүрэг дэх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтсийн дарга
 • Ажилласан жил: 2019.02-10 сар хүртэл

Овог нэр: Цэгмэд Сандагдорж

 • Цол: Дэд хурандаа
 • Албан тушаал: Багануур дүүрэг дэх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтсийн дарга
 • Ажилласан жил: 2019.10-2020.08 сар хүртэл

Овог нэр: Бадамханд Цэвээндаш

 • Цол: Дэд хурандаа
 • Албан тушаал: Багануур дүүрэг дэх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтсийн дарга бөгөөд цагдан хорих байрны дарга
 • Ажилласан жил: 2020.09-2020.12 сар хүртэл

Овог нэр: Тэрбишийн Даваасүрэн

 • Цол: Хошууч
 • Албан тушаал: Багануур дүүрэг дэх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтсийн дарга бөгөөд цагдан хорих байрны дарга
 • Ажилласан жил: 2020.12 сараас одоог хүртэл

 

Back to top button