Ахмад ажилтан

Овог нэр: Пүрэвжавын Манлайбаатар

Цол: Дэд хурандаа

Нэг.Боловсрол

 • 1990 онд Төв аймгийн Баян сумын 8 жилийн дунд сургууль
 • 1992 онд Төв аймгийн Зуунмод сумын 1 дүгээр 10 жилийн дунд сургууль
 • 2000 онд Цагдаагийн академи, 2012 онд Дотоод хэргийн Их сүргуулиьд магистрийн зэрэг хамгаалсан.

Хоёр. Ажилласан байдал:

 • 1993-1994 онд Ардын цэргийн 133-р анид цэргийн алба хаасан,
 • 2000.06.06-2001.11.20-ны өдөр хүрэт Багануур дүүрэг дэх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд ахуй дэглэмийн байцаагч,
 • 2001.11.20-2003.09.25-ны өдрийг хүртэл Багануур дүүрэг дэх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд ерөнхий жижүүр,
 • 2003.09.25-2012.05.08-ны  өдөр хүртэл Багануур дүүрэг дэх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд төлөөлөгч,
 • 2012.05.08-2014.02.06-ны өдөр хүртэл Багануур дүүрэг дэх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны Цагдан хорих байрны даргаар,  
 • 2014.02.06-2015.09.29-ний өдөр хүртэл Багануур дүүрэг дэх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэсгийн дарга бөгөөд цагдан хорих байрны даргаар,
 • 2015.09.29-2015.10.23-ны өдөр хүртэл Хорих 421 дүгээр ангид ахлах нийгмийн ажилтан,
 • 2015.10.23-2016.11.28-ны өдөр хүртэл Хорих 441 дүгээр ангийн албаны нохой сургалтын менежер,             2016.11.28-2017.09.01-ний өдөр хүртэл Хорих 441 дүгээр ангиийн Технологийн тусгай тасагт нохой сургалтын менежерээр тус тус ажиллаж байсан.

Овог нэр: Дорлигийн Батмөнх

Цол: Дэд хурандаа

Нэг.Боловсрол

 • 1981-1989 онд Ховд аймгийн 1 дүгээр 8 жилийн дунд сургууль,
 • 1989-1992 онд Хөдөө аж ахуйн техникумыг мал зүйч мэргэжлээр суралцан төгссөн.

Хоёр. Ажилласан байдал

 • 1997.03.28-2003.06.05-ний өдрийг хүртэл Хорих 427 дугаар ангид хянагч  
 • 2003.06.25-2004.01.23-ны өдрийг хүртэл Хорих 427 дугаар ангид ахуй дэглэмийн байцаагчаар
 • 2004.010.23-2008.02.01-ны өдрийг хүртэл Хорих 427 дугаар ангид Нийгмийн ажилтан
 • 2008.02.01-2011.11.23-ны өдрийг хүртэл Багануур дах шийдвэр гүйцэтгэх албаны хэсгийн дарга
 • 2011.11.23-2014.02.18-ны өдрийг хүртэл Багануур дах шийдвэр гүйцэтгэх албаны цагдан хорих байрны ээлжийн дарга
 • 2014.02.18-ны өдрөөс Багануур дүүрэг дэх шийдвэр гүйцэтгэлийн хэсгийн цагдан хорих байрны ээлжийн даргаар томилогдон тус тус ажиллаж байсан.

Овог нэр: Цэгмидийн Сандагдорж

Цол: Дэд хурандаа

Нэг.Боловсрол

 • 1992 онд Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын 8 жилийн дунд сургууль,
 • 1994 онд Төв аймгийн Эрдэнэ сумын 10 жилийн дунд сургууль,
 • 2005 онд Цагдаагийн академийг тус тус төгссөн.

Хоёр: Ажилласан байдал:

 • 1996-1998 онд Хорих 417 дугаар ангид хянагч,
 • 1998-1999 онд Хорих 427 дугаар ангид хянагч,
 • 1999-2001 онд Хорих 417 дугаар ангид хянагч,
 • 2005.06.13-2006.05.01-ний өдөр хүртэл Хорих 439 дүгээр ангид төлөөлөгч,
 • 2006.05.01-2009.05.04-ний өдөр хүртэл Хорих 439 дүгээр ангид ахлах төлөөлөгч,
 • 2009.05.04-2011.10.07-ны өдөр хүртэл Хорих 439 дүгээр ангид гүйцэтгэх ажил, харуул хамгаалалт эрхэлсэн дэд дарга,
 • 2011.10.07-2014.06.25-ны өдөр хүртэл Хорих 433 дугаар ангид гүйцэтгэх ажил, харуул хамгаалалт эрхэлсэн дэд дарга,
 • 2014.06.25-2015.07.20-ны өдөр хүртэл Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь Шийдвэр гүйцэтгэх албаны гүйцэтгэх ажил, харуул хамгаалалт эрхэлсэн дэд даргаа,
 • 2015.07.20-2016.10.12-ны өдөр хүртэл Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь Шийдвэр гүйцэтгэх албаны Дотоод ажлын хэлтсийн даргаар,
 • 2016.10.12-2019.10.21-ний өдөр хүртэл Дархан-Уул аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-445 дугаар ангийн даргаар,
 • 2019 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрөөс Багануур дүүрэг дэх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтсийн дарга бөгөөд цагдан хорих байрны даргаар томилогдон тус тус ажиллаж байсан. 

Овог нэр: Балдандорж Түвшинжаргал

Цол: Хошууч

Нэг. Боловсрол:

 • 1986-1996 онд Багануур дүүргийн 10 жилийн 66 дугаар дунд сургууль,
 • 1996-1997 онд Дотоодын цэргийн 05 дугаар ангид цэргийн алба хаасан.
 • 2003-2009 онд Цагдаагийн академийг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажил-Эрх зүйч мэргэжлээр суралцан төгссөн.

Хоёр. Ажилласан байдал:

 • 2000 онд Хорих 427 дугаар ангид хянагч,
 • 2010 онд Багануур дахь Шийдвэр гүйцэтгэх албаны Цагдан хорих байрны ээлжийн дарга,
 • 2011 онд Багануур дахь Шийдвэр гүйцэтгэх албанд Нийгмийн ажилтан,
 • 2013 онд Багануур дахь шийдвэр гүйцэтгэх албаны Гадна харуул хамгаалалтын офицер,
 • 2014 онд Багануур дүүрэг дэх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтсийн Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгчээр тус тус томилогдон ажиллаж байсан.

Овог нэр: Найдан Гантулга

Цол: Ахлах ахлагч

Нэг. Боловсрол:

 • 1982-1992 онд Багануур дүүргийн Ерөнхий боловсролын дунд сургууль
 • 1999 онд Кримналистик шинжээчийн дамжааг төгссөн

Хоёр. Ажилласан байдал:

 • 1994-2006 онд Багануур дүүргийн Цагдаагийн хэлтэст эргүүлийн цагдаа, хэв журмын тасгийн бага дарга, хорооны цагдаа, шинжээчийн ажлуудыг хийж,
 • 2013 онд Багануур дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн хэсэгт хянагчаар,
 • 2017 онд Багануур дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн тасагт хамгаалалтын ажилтнаар,
 • 2019 оны 03 дугаар сараас Багануур дүүрэг дэх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтсийн няраваар тус тус ажиллаж байсан.

Овог нэр: Доржбал Дашгэнцмаа

Цол: Ахлах ахлагч

Нэг. Боловсрол:

 • 1978-1986 онд Говь-Алтай аймгийн Бигэр сумын 10-н жилийн дунд сургууль,
 • 1986-1990 онд Улаанбаатар хотын Анагаах ухааны дунд сургуулийг Эх барих бага эмчийн мэргэжлээр,
 • 2001-2003 онд Улаанбаатар эрдэм дээд сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр суралцаж төгссөн.

 Хоёр. Ажилласан байдал:

 • 2001-2014 онд Багануур дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтэст Эрүүлжүүлэх байрны эмч,
 • 2015 онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх Ерөнхий газрын харъяа Баривчлах төвд сувилагчаар,
 • 2016-2020 онд Багануур дүүрэг дэх шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтсийн цагдан хорих байрны бага эмчээр томилогдон ажиллаж байсан
Back to top button